Skip to content
Xenofon Lemperos16 jan 20243 minutters lesetid

Hvordan fungerer BIM og LCA sammen?

Bygginformasjonsmodellering (BIM) og Livssyklusvurdering (LCA) er to kraftige verktøy i byggebransjen, som hver bidrar betydelig til bærekraftige og effektive byggeprosesser. Ettersom fokuset på bærekraft og reduksjon av miljøpåvirkning vokser i bransjen, har LCA dukket opp som en viktig del av nye byggeprosjekter som sannsynligvis vil vokse til å bli en enda større del av byggeprosjekter i fremtiden.

BIM og LCA har en logisk relasjon i det større bildet av et prosjekt, men det er ofte en ensrettet gate hvor BIM informerer LCA, men uten en enkel og intuitiv måte for LCA å tilbakeføre til BIM. Å tilpasse disse to metodene skikkelig har potensialet til å omforme byggebransjen ved å fremme bærekraft og mer informert beslutningstaking, uten å avlede mer fokus fra BIM-siden.

Hvordan brukes LCA av arkitekter og byggefagfolk?

Livssyklusvurdering er en systematisk tilnærming brukt av arkitekter og byggefagfolk for å evaluere miljøpåvirkningen av en bygning gjennom hele dens livssyklus – fra råstoffutvinning og produksjon til bygging, bruk og slutthåndtering. Arkitekter bruker LCA til å ta informerte beslutninger om materialvalg, byggeprosesser og bygningsdesign, og vurderer miljøfaktorer sammen med tradisjonelle kriterier som kostnad og estetikk.

LCA lar arkitekter kvantifisere og analysere de miljømessige implikasjonene av ulike designvalg, og gir dem tallene som er nødvendige for å informere deres beslutninger og hjelpe dem å samsvare med bærekraftsmål. Ved å vurdere faktorer som ressursforbruk, energibruk og utslipp, kan arkitekter optimalisere sine design for å minimere miljøpåvirkningen av en bygning under dens konstruksjon, faktiske bruk og eventuelle avvikling.

Anavitor images 6

HOLD DEG OPPDATERT!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om nye artikler, invitasjoner til arrangementer, produktoppdatering med mer.

 

Fordelene med å bruke LCA i byggebransjen

Det er mange fordeler ved aktiv bruk av LCA-metodologi i ethvert gitt byggeprosjekt, og det er ikke "bare" for miljøet. LCA kan være svært gunstig for et prosjekts bunnlinje også. Ved å planlegge ordentlig for avfallsreduksjon, energieffektivitet og mer, blir ulike prosesser som avfallshåndtering og gjenvinning mer effektive, mens driftskostnadene under og etter byggeprosessen reduseres.

Avfallsreduksjon

En av de primære fordelene ved å benytte LCA i byggebransjen er en betydelig reduksjon av avfall. Ved å forstå miljøpåvirkningen av ulike materialer og byggeprosesser, kan fagfolk identifisere muligheter for å minimere avfallsgenerering. Dette bidrar ikke bare til miljøvern, men stemmer også overens med den voksende trenden mot sirkulær økonomi-prinsipper.

Energieffektivitet

LCA gir innsikt i energiforbruket assosiert med ulike byggematerialer og byggemetoder. Denne informasjonen er uvurderlig for arkitekter og byggefagfolk som ønsker å forbedre energieffektiviteten i bygninger. Ved å velge materialer og design med lavere energibehov, kan praktikere bidra til utviklingen av bærekraftige og energieffektive strukturer.

Kostnadsbesparelser

Selv om LCA primært er et miljøvurderingsverktøy, fører det ofte til kostnadsbesparelser i det lange løp. Ved å optimalisere materialvalg og byggeprosesser basert på miljøhensyn, kan arkitekter skape mer effektive og kostnadseffektive bygninger. I tillegg kan økende vekt på bærekraftige praksiser forbedre et prosjekts markedsførbarhet, og åpne dører til miljøbevisste kunder og investorer.

Anavitor images 3

LÆR MER OM LCA

Last ned vår gratis whitepaper om LCA for byggebransjen.

 

Hva er forskjellen mellom GWP og CO2?

Global oppvarmingspotensial (GWP) og karbondioksid (CO2) er termer som ofte brukes i diskusjoner om miljøpåvirkning, men de representerer ulike konsepter.

Global oppvarmingspotensial

GWP er et mål på hvor mye varme en drivhusgass fanger i atmosfæren over en spesifikk periode, vanligvis 100 år, sammenlignet med karbondioksid. Forskjellige drivhusgasser har ulike GWPer. For eksempel har metan et høyere GWP enn karbondioksid over en kort tidsramme, noe som gjør det mer potent i å bidra til global oppvarming.

Karbondioksid

Karbondioksid er en drivhusgass som naturlig forekommer i jordens atmosfære. Som en av de mest vanlige drivhusgassene, er det en stor bidragsyter til drivhuseffekten, som fanger varme og fører til en økning i globale temperaturer.

Mens CO2 er en betydelig bekymring, vurderer GWP den bredere påvirkningen av ulike drivhusgasser, og gir et omfattende mål på deres miljøeffekter.

Å forstå forskjellen mellom GWP og CO2 er avgjørende for nøyaktig vurdering av miljøpåvirkningen av byggematerialer og byggeprosesser. Arkitekter og byggefagfolk må vurdere begge faktorer når de utfører LCA for å ta informerte beslutninger om bærekraften til et gitt

avatar

Xenofon Lemperos

Xenofon Lemperos er nordisk LCA-spesialist hos Anavitor. Hans ekspertise innen miljøteknologi former fremtiden for bærekraftige byggepraksiser. Med en grad i byggingeniør med spesialisering innen miljøteknologi fra KTH, bringer Xenofon over åtte års erfaring fra byggebransjen til sin rolle. Hans ekspertiseområder inkluderer miljøsertifiseringer, livssyklusanalyser (LCA), klimaberegninger og miljøvaredeklarasjoner (EPD-er). Hos Anavitor spiller Xenofon en avgjørende rolle i utviklingen av Anavitor LCA, det innovative verktøyet for klimaberegning. Han bidrar ikke bare med sin dype kunnskap og metodiske ferdigheter innen LCA, men gir også uvurderlig støtte til brukere, og veileder dem til å effektivt utnytte Anavitor LCA for deres behov for klimaberegning og bærekraftig prosjektsuksess.

RELATERTE INNLEGG