Skip to content
anavitor hero banner 11

SKRÄDDARSYDDA LCA-LÖSNINGAR FÖR DIN BRANSCH

green buiilding2
Arkitekter

Förbättra hållbar arkitektonisk design med Anavitor LCA

Välkommen till framtidens hållbara arkitektur med Anavitor LCA. Vår lösning omdefinierar hur arkitekter närmar sig miljödesign och erbjuder ett verktyg som sömlöst integreras med ditt arbetsflöde.

Archicads tvåvägskommunikation möjliggör smidig datadelning, vilket gör din designprocess mer effektiv och uppkopplad. Det intelligenta modellminnet accelererar dina projekttidslinjer genom att komma ihåg tidigare mappade komponenter. Med ett lågt miljöavtryck kan du tryggt skapa design som är lika miljövänlig som visuellt imponerande.

Förbättrade modelldata berikar din design med viktig hållbarhetsinformation, vilket ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut. Erbjud mer till dina kunder med förlängningen av klimatdeklarationen, som ger en heltäckande bild av varje projekts miljöpåverkan.

Redan från projektets start rustar benchmarking i ett tidigt skede dig med alla verktyg som behövs för hållbar utveckling. Använd klimatberäkningar från BIM/IFC-data för noggrann miljökonsekvensanalys.

Våra funktioner för tvåvägskommunikation och datavisualisering säkerställer att dina idéer inte bara visualiseras utan förstås, vilket gör att du kan levandegöra din design på ett sätt som resonerar med kunder och intressenter. Utforska olika designmöjligheter med dynamisk scenarievisualisering och identifiera förbättringsområden med lätthet.

Anavitor LCA är inte bara ett verktyg; det är din partner i att skapa en grönare, mer hållbar värld genom arkitektur. Upptäck hur det kan förändra din designprocess och leda dig mot banbrytande arkitektoniska lösningar.

Konstruktion

Att främja hållbart byggande med Anavitor LCA

Kliv in i sfären av precisionsdrivet hållbart byggande med Anavitor LCA, ett verktyg designat för att sömlöst blandas med byggbranschens unika krav.

Klimatprecision säkerställer noggrannhet i miljökonsekvensbedömning genom hela ditt projekt, från början till slutförande. Med kostnadsberäkningsintegration kan du sömlöst ansluta till finansiella verktyg, förenkla och effektivisera din projektplanering. Uppnå och överträffa certifieringskraven med Anavitor LCA:s omfattande analys, avgörande för byggnadsmiljöcertifieringar som LEED och BREEAM.

Utnyttja EPD-dataanvändning för att få tillgång till viktiga miljöproduktdeklarationsdata, vilket möjliggör informerade, hållbara materialval. Anpassningsbara mallar ger konsekvens i LCA-rapporteringen, skräddarsydd för varje projekts specifika behov.

Anavitor LCA balanserar effektivitet och precision genom att integrera noggrann hållbarhetsanalys med ditt operativa arbetsflöde. Skräddarsydda API-integrationer förbättrar ditt projekts funktionalitet och ansluter sömlöst till dina befintliga system.

Digital leveranssupport utgör kärnan i Anavitor LCA och underlättar moderna, digitala processer, vilket resulterar i förbättrade projektresultat. Snabb komponentkartläggning påskyndar byggplaneringsprocessen och använder intelligent minne för ökad effektivitet.

Slutligen, säkerställ korrekta klimatdeklarationer för alla dina projekt och få exakta, tillförlitliga rapporter om miljöpåverkan. Anavitor LCA är inte bara ett verktyg; det är en viktig allierad i din resa mot hållbart byggande, som förbättrar varje fas av ditt projekt med precision, effektivitet och innovation.

green building1
Fastighet

Omforma fastigheter med Anavitor LCA

Omfamna en ny era av fastighetsutveckling med Anavitor LCA, där hållbarhet och strategisk framåtblick möts för att omdefiniera fastighetsprojekt.

Lås upp hållbarhet i varje aspekt av din fastighetsutveckling och utnyttja Anavitor LCA:s förmåga att realisera miljövänliga metoders fulla potential. Genom att göra framtidssäkra investeringar positionerar du dina tillgångar för att blomstra i en hållbar framtid, anpassa dig till förändrade miljöstandarder och preferenser.

Uppnå certifieringsframgång med lätthet, eftersom Anavitor LCA guidar dig genom kraven för miljöcertifieringar, vilket ökar trovärdigheten och attraktionskraften för dina projekt.

Livscykelvisualisering ger en transparent bild av varje komponent i dina byggnader, vilket hjälper dig att förstå och optimera deras miljöpåverkan. Maximera potentialen genom att utnyttja Anavitor LCA för att höja värdet och attraktionskraften för din fastighet, vilket gör den till ett enastående val på en konkurrensutsatt marknad.

Förbered dig för de komplexa underhållsstadierna av din fastighets livscykel med Anavitor LCAs omfattande planeringsverktyg. De kommande integrerade kostnadsverktygen säkerställer att din budgetering och planering är lika effektiva som dina hållbara metoder.

Inled med benchmarking i ett tidigt skede och fatta välgrundade beslut som lägger grunden för hållbara och lönsamma fastighetsprojekt. Uppfyll de stränga LCA-kraven för certifiering, vilket visar ditt engagemang för att bygga en grönare framtid.

Med Anavitor LCA utvecklar du inte bara fastigheter; du skapar hållbara arv som står sig över tid inom fastighetsbranschen.

Offentlig Sektor

Hållbara framsteg inom offentlig sektor med Anavitor LCA

Anavitor LCA förändrar landskapet inom den offentliga sektorn och tillför projekt oöverträffad hållbarhet och digital skicklighet.

Förvärva projektexpertis genom att införliva avancerade hållbarhetspraxis i dina initiativ inom den offentliga sektorn och sätt nya riktmärken för ekologiskt ansvar. Genom intressentkommunikation främjar du sömlöst samarbete och förståelse mellan alla inblandade parter, vilket säkerställer projektets anpassning och framgång.

Omfamna digital transformation för att modernisera och förbättra effektiviteten och transparensen för dina offentliga tillgångar och processer. Uppnå betydande milstolpar i certifiering; med Anavitor LCA blir det mer uppnåeligt att navigera vägen till miljöcertifieringar för offentliga byggnader och infrastrukturer.

Processägande är kärnan i vårt verktyg, vilket ger dig möjlighet att ta ansvar för varje steg i ditt projekt, från noggrann planering till framgångsrikt genomförande. Anavitor LCA hjälper inte bara till att uppnå hållbarhetsmål utan stödjer även projektledning inom den offentliga sektorn, vilket leder till smartare, grönare och mer effektiva resultat för samhällen och miljön.

leaves in autumn forest

LADDA NER DITT KOSTNADSFRIA LCA WHITEPAPER

BANDBRYTANDE FUNKTIONER

chart-mixed
BIM-INTEGRERAD ANALYS

Integreras sömlöst med BIM för effektiv livscykelbedömning.

right-left
DIREKT ARCHICAD-KOMMUNIKATION

Möjliggör smidigt, effektivt samarbete inom Archicad-miljöer.

file-chart-pie
SKRÄDDARSYDD RAPPORTERING
Bygg dina egna mallar för personlig LCA-rapportering skräddarsydd efter dina behov.
arrow-progress
KONTROLLERAD PROCESS
Bemästra LCA-processen genom omfattande kontroll över informationsmodellen.
file-certificate
STÖD FÖR MILJÖCERTIFIERING
Vårt verktyg underlättar avsevärt för att uppnå byggnadsmiljöcertifieringar.
head-side-gear
SMART MINNESFUNKTIONALITET

Accelererar kartläggningsprocessen genom att återskapa tidigare mappade komponenter, vilket ökar effektiviteten.

Anavitor images 15

"Life Cycle Assessment är mer än ett verktyg; det är en lins genom vilken vi kan betrakta den verkliga miljöpåverkan av våra handlingar och konstruktioner. Genom att förstå hela livscykeln för en produkt eller byggnad, från råmaterialutvinning till slutet av dess livscykel, gör vi inte bara bättre val för idag, utan banar också väg för en mer hållbar framtid."

Xenofon LemperosNordic LCA Expert