Skip to content

Designa Smart, Bygg Hållbart

Optimera dina hållbara byggprojekt med vår BIM-integrerade programvara, som ger dig tvåvägskommunikation och möjliggör fullskalig LCA-dataanvändning för smartare byggnadsbeslut.

Get in touch!
anavitor hero banner 10

BANDBRYTANDE FUNKTIONER

TOUCH
BIM-integrerad analys
BIM-integrerad analys

Integreras sömlöst med BIM för effektiv livscykelbedömning.

TOUCH
Direkt kommunikation med Archicad
Direkt kommunikation med Archicad

Möjliggör smidigt, effektivt samarbete inom Archicad-miljöer.

TOUCH
Skräddarsydd rapportering
Skräddarsydd rapportering

Bygg dina egna mallar för personlig LCA-rapportering skräddarsydd efter dina behov.

TOUCH
Kontrollerad process
Kontrollerad process Bemästra LCA-processen genom omfattande kontroll över informationsmodellen.
TOUCH
Stöd för miljöcertifiering
Stöd för miljöcertifiering

Vårt verktyg hjälper avsevärt att uppnå byggnadsmiljöcertifieringar.

TOUCH
Smart Minnesfunktion
Smart Minnesfunktion Accelererar kartläggningsprocessen genom att återskapa tidigare mappade komponenter, vilket ökar effektiviteten.
Branschanpassningsförmåga

Mångsidig LCA-lösning för alla branscher

Anavitor LCA överskrider branschgränserna och erbjuder en flexibel och kraftfull lösning som möter olika behov inom den moderna byggsektorn. Oavsett om du arbetar inom arkitektur, konstruktion, fastigheter eller offentlig sektor anpassar vårt verktyg sig för att ge riktade insikter om hållbarheten i dina projekt.

Upptäck hur Anavitor LCA kan bli en integrerad del av ditt arbetsflöde och leverera exakta livscykelbedömningar som stöder smartare, grönare beslut för en hållbar framtid.

forest

HÅLL DIG UPPDATERAD - ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Ligg steget föra inom LCA: Byggindustrinyheter direkt till din inkorg.

Funktionsfokus

Utforska Anavitor LCA

Dyk in i vår serie av kortfattade videoöversikter som presenterar Anavitor LCAs dynamiska funktioner. Varje klipp tar dig ett steg närmare att behärska hållbar design och effektivitet med vårt banbrytande LCA-verktyg.

Kundomdömen

KUNDFRAMGÅNG

"Vi strävar efter att vara branschledande inom den gröna skiftet. Att kunna erbjuda klimatberäkningar är ett sätt för oss att stärka vårt miljöutbud till våra kunder."

 

 

Veidekke-logo_(JPG)

 

Thomas Taliaferro Veidekke
Thomas TaliaferroBusiness Developer Sustainability, Veidekke Infrastruktur
skyline

FÅ DITT KOSTNADSFRIA WHITEPAPER OM LCA I BYGGINDUSTRIN.

Nästa steg

Lås upp hållbar byggexcellens med Anavitor LCA

Att påbörja ett nytt byggprojekt innebär att fatta en mängd komplexa beslut, var och ett med betydande inverkan på både kostnad och miljöavtryck. Det är här Anavitor LCA kommer in i bilden – vårt revolutionerande Life Cycle Assessment (LCA)-verktyg är utformat för att effektivisera och optimera dina byggprocesser. Att boka ett möte med en av våra expertrådgivare är det första steget mot att integrera Anavitor LCA i ditt arbetsflöde. Under detta första samtal kommer vi att fördjupa oss i dina nuvarande metoder och praxis. Vårt tillvägagångssätt bygger på förståelse – vi tror på att ställa omfattande frågor för att få en fullständig bild av dina behov. Denna grundliga diskussion hjälper oss inte bara att förstå dina unika krav utan lägger också grunden för en skräddarsydd Anavitor LCA-upplevelse.

Efter mötet ägnar vårt team sig åt att skapa en detaljerad sammanfattning och en anpassad rekommendation som är specifik för ditt behov. Fördelen med Anavitor LCA ligger i dess förmåga att anpassa sig till olika byggnadsbehov, vilket säkerställer att varje rekommendation vi gör är finjusterad för dina specifika utmaningar och mål. Genom att välja att utforska Anavitor LCA med oss får du inte bara tillgång till ett verktyg; du samarbetar med ett team som är fast beslutet att tillhandahålla en lösning som förbättrar effektiviteten och hållbarheten i ditt byggprojekt. Ta chansen att se hur Anavitor LCA kan förändra ditt förhållningssätt till byggprojekt. Boka ett möte med oss idag och ge dig ut på en resa mot smartare och mer hållbara byggmetoder.

Senaste Insikterna

Vad vi har att säga

Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och insikterna inom hållbara byggmetoder. Vår bloggsektion innehåller artiklar, expertanalyser och den senaste utvecklingen inom LCA och grön arkitektur.

Utforska våra senaste inlägg för att ligga i framkant av den hållbara byggbranschen.

LCA Insikter

Vanliga frågor om LCA

Vad exakt är livscykelanalys (LCA) och hur används det i byggbranschen? Livscykelanalys (LCA) är en omfattande metodik som används för att utvärdera miljöpåverkan från en byggnad under hela dess livscykel, från materialutvinning och konstruktion till användning och slutligt bortskaffande. Inom byggbranschen tillämpas LCA för att analysera och minska en byggnads ekologiska fotavtryck. Det vägleder beslut om material, design och konstruktionstekniker för att optimera hållbarhet, uppfylla regulatoriska krav och erhålla miljöcertifieringar som LEED och BREEAM. Detta tillvägagångssätt möjliggör för arkitekter, byggare och utvecklare att fatta välgrundade beslut som främjar mer miljövänliga och effektiva byggnader.
Hur bidrar LCA till hållbara byggmetoder? Livscykelanalys (LCA) spelar en betydande roll i att främja hållbara byggmetoder genom att erbjuda en ingående analys av en byggnads miljöpåverkan under hela dess livscykel. Detta innefattar bedömningar av resursanvändning, energiförbrukning, avfallsgenerering och det totala ekologiska fotavtrycket. Genom att identifiera de mest påverkande stadierna och elementen ger LCA vägledning åt arkitekter, ingenjörer och byggare för att fatta mer miljömässigt ansvarsfulla beslut. Detta kan inkludera val av hållbara material, införande av energieffektiva konstruktioner och minimering av avfall. Som resultat hjälper LCA till att skapa byggnader som inte bara är mer miljövänliga utan också kostnadseffektiva och resurseffektiva på lång sikt, vilket driver branschen mot en mer hållbar framtid.
Vilka är nyckelkomponenterna och stadierna i en typisk LCA-process?

Nyckelkomponenterna och stadierna i en typisk livscykelanalys (LCA)-process involverar ett omfattande tillvägagångssätt för att utvärdera miljöpåverkan från en produkt eller ett system under hela dess livscykel. Dessa stadier inkluderar:

Mål och omfattning Definition: Fastställande av LCA:s syfte, systemet som ska bedömas och studiens gränser.
Inventory Analysis (Life Cycle Inventory, LCI): Sammanställning av data om input och output associerade med produktens livscykel, inklusive råvaruutvinning, energianvändning, vattenanvändning, utsläpp och avfall.
Impact Assessment (Life Cycle Impact Assessment, LCIA): Utvärdering av miljökonsekvenserna av de input och output som identifierats i LCI, ofta med fokus på kategorier som global uppvärmningspotential, resursutarmning och ekologisk toxicitet.
Tolkning: Analysera resultaten för att fatta välgrundade beslut, identifiera förbättringsområden och kommunicera resultat.

Varje steg är avgörande för att förstå och minimera miljöpåverkan förknippad med produktens eller systemets hela livscykel.

Hur kan LCA påverka beslutsfattande inom byggande och arkitektonisk design? Livscykelanalys (LCA) kan djupt påverka beslutsfattande inom konstruktion och arkitektonisk design genom att tillhandahålla en detaljerad analys av miljöpåverkan förknippade med olika material, metoder och designval. Arkitekter och byggare använder LCA-data för att:
  1. Välj material: Välj byggmaterial med lägre miljöavtryck, till exempel de som kräver mindre energi att producera eller de som är gjorda av återvunnet innehåll.
  2. Designa effektivt: Välj arkitektonisk design som minskar energiförbrukningen, förbättrar vatteneffektiviteten och minimerar slöseri under konstruktion och under hela byggnadens livscykel.
  3. Bedöm övergripande påverkan: Utvärdera den totala miljöpåverkan av ett projekt, inklusive utsläpp av växthusgaser, föroreningar och resursutarmning, vägledande för mer hållbara designbeslut.
  4. Uppfyll certifieringsstandarder: Anpassa projekt med hållbarhetsstandarder som krävs för certifieringar som LEED eller BREEAM, vilket förbättrar byggnadens säljbarhet och överensstämmelse med regelverk.
  5. Informera intressenter: Ge transparent information till intressenter, kunder och allmänheten om miljöhänsyn och hållbarhetsarbete som ingår i projektet.

Genom att integrera LCA i de tidiga stadierna av design och konstruktion kan professionella göra mer informerade, ansvarsfulla val som leder till hållbara, miljövänliga och kostnadseffektiva byggnader.

Finns det några branschstandarder eller certifieringar relaterade till LCA i byggprojekt?

Ja, det finns flera industristandarder och certifieringar relaterade till livscykelanalys (LCA) i byggprojekt, som hjälper till att säkerställa hållbarhet och miljöansvar i konstruktion och design. Framstående bland dem är:

  1. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Ett allmänt erkänt certifieringsprogram för gröna byggnader som tar hänsyn till LCA i sina kriterier, särskilt i materialval och resurseffektivitet.
  2. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): En annan framstående certifiering som utvärderar byggnaders hållbarhet, som innehåller LCA för att bedöma miljöpåverkan från byggmaterial och processer.
  3. ISO 14040 och ISO 14044: Internationella standarder som ger riktlinjer och principer för genomförande av LCA, inklusive ramverk, metodik och rapportering.
  4. Green Star: Ett certifieringsprogram som används främst i Australien och Nya Zeeland, som inkluderar LCA som en del av sina kriterier för att bedöma hållbarheten i byggprojekt.
  5. DGNB (German Sustainable Building Council): Ett certifieringssystem som använder LCA för att utvärdera byggnaders miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter.
Dessa certifieringar och standarder vägleder inte bara byggbranschen mot mer hållbara metoder utan ger också riktmärken för att bedöma byggprojekts miljöprestanda.
Vilken roll spelar industristandarder och certifieringar för att integrera livscykelanalys (LCA) i hållbara byggmetoder?

Branschstandarder och certifieringar spelar en avgörande roll för att integrera livscykelanalys (LCA) i hållbara byggmetoder genom att fastställa tydliga riktlinjer och riktmärken för miljöprestanda. Dessa certifieringar, såsom LEED, BREEAM och DGNB, kräver eller uppmuntrar starkt användningen av LCA i bedömningen av en byggnads övergripande miljöpåverkan. Genom att följa dessa standarder motiveras arkitekter och byggare att använda LCA som ett nyckelverktyg i sina design- och byggprocesser. Detta hjälper inte bara till att kvantifiera och minska det ekologiska fotavtrycket för byggnader utan också att uppnå erkända hållbarhetsuppgifter och därmed höja byggnadens marknadsvärde och rykte. Dessa standarder överbryggar effektivt gapet mellan teoretiska miljöskyddsprinciper och praktisk implementering i byggbranschen.